Troværdigt, ærligt og engageret advokatfirma

Advokatfirmaet Kim Østergaard har kontorer i Aalborg og Hjallerup og er specialiseret i juridisk rådgivning af erhvervsklienter inden for selskabsret og erhvervsret, fast ejendom, ejendomshandel, entrepriseret samt projektudvikling af fast ejendom. Som privatperson kan du også hente kompetent advokatbistand i forbindelse med køb og salg af villa eller ejerlejlighed, indgåelse af ægtepagt, udarbejdelse af testamente samt bistand til at føre retssager. 

Advokat Kim Østergaard har møderet for landsretten og har ført sager ved Vestre Landret, Østre Landsret samt Sø- og Handelsretten.

Tryghed og ansvar går hånd i hånd

Advokatfirmaet Kim Østergaard i Aalborg og Hjallerup yder kompetent juridisk vejledning for at skabe trygge rammer om dine vigtige beslutninger som privatperson.

Langt hen ad vejen kan du undgå bekymringer med en erfaren advokat som din juridiske rådgiver. Med kyndig vejledning og retshjælp kan du forebygge mange ubehagelige overraskelser, uoverensstemmelser og tvister. I forbindelse med retssager kan du også få advokathjælp til at få løst konflikter og håndtere juridiske problemstillinger på en ansvarsfuld måde.

Advokat Kim Østergaard er specialiseret i ejendomshandel, ægtepagt, testamente, samejeoverenskomst og retssager.

Ejendomshandel

– skab grundlag for en god handel

Ejendomshandel

Det en god investering at have en erfaren boligadvokat med som rådgiver ved køb, salg og finansiering af fast ejendom – både parcelhus, andelsbolig og ejerlejlighed. Det er en stor beslutning, som ofte kræver juridisk rådgivning for at få helt styr på kontrakter, konfliktløsning, købsaftaler, finansiering, forsikring, skøde, refusionsopgørelse, tinglysning, tvangsauktion eller mangelsager.

Træf beslutninger på rette fundament
– book et møde om ”En god ejendomshandel”.

Ægtepagt

– vis gensidig lykke og respekt

Ægtepagt

Et god ægteskab bygger på åbenhed og ærlighed om de ting, der også er svære at tale om. Med advokatens hjælp kan I udforme en skriftlig aftale om fordeling af pension, alderdomsopsparing, særeje og tildeling af gaver ved separation, skilsmisse eller dødsfald.

Indled med klare linjer
book et møde om ”Lykkelig ægtepagt”.

Testamente

– træf vitale valg

Testamente

Det kræver et testamente, hvis du vil træffe beslutning om fordeling af din arv og ikke ønsker, at det bliver fastsat af arvelovens regler. Det giver dig vished om, at dine arvinger lever trygt og godt, uanset om du er gift, samlevende eller enlig.

Gør arvingerne en tjeneste
book et møde om ”Meningsfyldt testamente”.

Samejeoverenskomst

– forebyg konflikter

Samejeoverenskomst

Hvis du og din samlever ikke er gift, gør I klogt i at sikre hinanden med en skriftlig og forpligtende kontrakt, hvis I en dag går fra hinanden og eksempelvis ejer en fast ejendom sammen. I kontrakten indgår aftaler om pengekrav, opsigelsesfrist, muligheder for indbyrdes køb, rettigheder ved dødsfald med videre.

Træf et fornuftigt valg
book et møde om ”Harmonisk samejeoverenskomst”.

Retssager

– få ført din sag

Retssager

Som privatperson er det ofte uvant at møde op i en retssal. Advokat Kim Østergaard har møderet for landret og har stor erfaring med at føre retssager – herunder erstatningssager, mangelsager om fast ejendom, nabosager om hævd, fortolkning af testamenter på privatpersoners vegne med mere.

Få advokaten på din side
book et møde om ”Retfærdig retssag”.

Et stærkt juridisk fundament danner grundlag for en sund forretning

Advokatfirmaet Kim Østergaard i Aalborg og Hjallerup har et højt specialiseret vidensniveau inden for virksomhedsrådgivning og erhvervslivets retsforhold. Som bygherre, entreprenør eller ejendomsinvestor får du den mest kompetente juridiske rådgivning og strategiske sparring i relation til fast ejendom, projektudvikling, entrepriseret samt køb, salg og udlejning af ejendom.

Som virksomhedsejer har du ganske enkelt ikke råd til at drive forretning uden fastlagte principper, regler og kontrakter. Det skaber ro og fokus til at udføre dit arbejde bedst muligt, når alt det formelle er på plads, og du har styr på de juridiske problemstillinger.

Advokat Kim Østergaard er specialiseret i køb og salg af udlejningsejendom, projektudvikling, entrepriseret, erhvervslejeret og selskabsret.

Køb og salg af udlejningsejendom

– gør en sikker handel

Køb og salg af udlejningsejendom

Advokatfirmaet Kim Østergaard rådgiver erhvervsklienter og investorer om køb og salg af udlejningsejendom, der kræver viden om helt specifikke problemstillinger og rutineret sagsbehandling for at gennemgå lejekontrakter, driftsudgifter, servitutter, miljøforhold, boligreguleringsloven, tilbudspligt, indtægter, finansieringsmuligheder med mere.

Træf et lønsomt valg
– book et møde om ”Sund udlejningsejendom”.

Projektudvikling

– sæt projektet på skinner

Projektudvikling

Advokatfirmaet Kim Østergaard arbejder med de juridiske problemstillinger og er din aktive rådgiver i relation til nybyggeri, projektudvikling af fast ejendom, køb af byggegrunde, administration af byggesager, stiftelse af andelsboligforeninger, medvirken ved etablering af nybyggede andelsboliger samt udnyttelse og salg af tagetager til beboelse.

Gør processen effektiv
– book et møde om ”Aktiv projektudvikling”.

Entrepriseret

byg et solidt fundament

Entrepriseret

Advokatfirmaet Kim Østergaard har stor erfaring med at rådgive om byggeriets retsforhold i alle faser af en byggesag og er behjælpelig med at udarbejde entrepriseaftaler og rådgivningsaftaler. Desuden rådgiver Advokatfirmaet Kim Østergaard om betingelser for arbejde i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92).

Kom godt fra start
– book et møde om ”Solid entrepriseret”.

Erhvervslejeret

løs et problem, før det er et problem

Erhvervslejeret

Advokatfirmaet Kim Østergaard hjælper med at udarbejde og forhandle erhvervslejekontrakter samt at vurdere eksisterende kontrakter. Desuden står vi gerne for at udarbejde redegørelser til at føre retssager om erhvervslejeforhold, herunder i sager om markedsleje.

Skab trygge rammer
– book et møde om ”Problemfri erhvervslejeret”.

Selskabsret

skab de bedste vækstbetingelser

Selskabsret

I forbindelse med stiftelse af selskab er der mange juridiske spørgsmål, som Advokatfirmaet Kim Østergaard kan være behjælpelig med at svare på, så du kommer godt fra start. Du tager ansvar for dig selv, dine medejere, aktionærer og ansatte ved at indgå klare ejeraftaler, hvor der tages højde for alt lige fra opbrud, opløsning af selskab til virksomhedsoverdragelse, så alle parter kan komme godt videre med de bedst tænkelige betingelser.

Sæt klare rammer
– book et møde om ”Godt selskab”.

break-top-100

Troværdige, ærlige og engagerede svar

Advokat Kim Østergaard stiller gerne op til interviews eller en præcis udtalelse, hvis du som journalist ønsker en kommentar eller vurdering i forbindelse med juridiske problemstillinger.

Advokatfirmaet Kim Østergaard har kontorer i Aalborg samt Hjallerup og hjælper erhvervslivet som ekspert i køb og salg af udlejningsejendom, projektudvikling, entrepriseret, erhvervslejeret og selskabsret. Der ydes også kompetent advokatbistand til privatpersoner i forbindelse med ejendomshandel, ægtepagt, testamente, samejeoverenskomst, erstatningssager, retssager med mere.

Af hensyn til tavshedspligten er det ikke muligt at udtale sig om klientrelationer.

Få svar, find vej og bliv klogere

Advokatfirmaet Kim Østergaard udfører rådgivningsopgaver for erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner.

Kontakt advokat Kim Østergaard på kim@akoe.dk eller telefon 6014 2936.

Kim Østergaard er advokat med møderet for landsretten, og han rådgiver erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder og privatpersoner i det nordjyske om juridiske forhold.

Kim Østergaard har tidligere undervist på Aalborg Universitet i finansieringsret og formueret.

Han arbejder særligt med sager om:

 • Forhandling om indgåelse af erhvervslejekontrakter
 • Køb og salg af udlejningsejendomme
 • Køb og salg af ejendom
 • Forhandling om ejeraftaler
 • Sager om markedsleje
 • Projektudvikling af fast ejendom

Kontakt sekretær Lone Overgaard på lone@akoe.dk eller telefon 7070 7267.

Lone Overgaard er behjælpelig med:

 • Ejendomshandler
 • Tinglysning
 • Stiftelse af selskaber
 • Retssager

Kontakt sekretær Gitte Krogh på gitte@akoe.dk eller telefon 7070 7267.

Gitte Krogh er behjælpelig med:

 • Ejendomshandler
 • Dødsbobehandling
 • Selskabsstiftelser
 • Tinglysning
 • Testamenter
 • Ægtepagter

Find vej til os i Hjallerup

Gl. Markedsvej 1, Hjallerup

Få rutevejledning (Google)

CVR.nr. 39672804

Find vej til os i Aalborg

Kong Chr. Allé 6, 9000 Aalborg

Få rutevejledning (Google)

Advokatfirmaet Kim Østergaard ApS indgår i et kontorfællesskab med advokat Ole Wagner ApS – CVR. nr. 37683191 på adressen i Aalborg.

CVR.nr. 39672804

Bliv klogere på vores forretningsbetingelser

Her kan du sætte dig ind i forretningsbetingelser gældende for enhver opgaveløsning hos Advokatfirmaet Kim Østergaard.

Læs forretningsbetingelser